Adam Laurell, Konsult inom Affärs-/ Tjänsteutveckling & Product Management
 

 

 

 

 

Curriculum Vitae

Mitt intresse för affärer och försäljning startade tidigt då jag som 13 åring åkte runt till livsmedelsbutikerna i Bohuslän för att se till att våra bageriprodukter hamnade längst fram i hyllan. Kombinationen av en bra produkt, rätt exponering, rätt pris, frekvent kontakt med kunden och den mänskliga relationen var då likväl som nu framgångsreceptet.

Ombord-        Sedan sommaren 2012 driver jag Ombordreklam Sverige AB som   

reklam AB     utvecklar, säljer och hanterar reklam ombord på Swebus
                    och SJ/GetOnBoard

 

          Mellan 2008-2012 har jag jobbat som Affärs- & Marknadschef,

Produktchef samt Affärsutvecklingschef på Swebus inom Nobina

koncernen. Ett extremt säljintensivt uppdrag där varje icke såld

plats var en förlorad intäkt

 

På GE Capital Nordic och GE Fleet Services jobbade jag 
som Market Intelligence Manager för den Nordiska 
verksaheten och som inhyrd Produktchef inom 
Fleet Services 

                          
        Startade 2001 på Posten som Management Trainee. Därefter

        arbetade jag som Tjänsteutvecklare, Produktchef 
        och Internkonsult i huvudsak inom affärsområdet Direktreklam


Förtroendeuppdrag som Styrelseledarmot för Addresspoint AB, Medlem i DM-rådet och DM-nämnden för SWEDMA. Har även arbetat som frivillig Officer inom Försvarsmakten och säljare inom detaljhandeln.

---------------------------------------------------------------------------------------

 

         Halmstad; Civilekonomutbildning med inriktning
         finansiering/redovisning. Utökade studier i Informatik

 

    Australien; Event Management, Comparative Management,
    Organization and Social Behavior

Övriga utbildningar: Lean/Six Sigma(GE), Projektledning IPMA(Posten), ADMA(Swedma), UGL(Försvarsmakten), Presentationstekning, Förhandlingteknik

 

 

Ladda hem CV här!

 


 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use