Adam Laurell, Konsult inom Affärs-/ Tjänsteutveckling & Product Management 

 

 

 

 

 

 

 

Product Management

 

Product Management innebär för mig
att identifier, förstå och utveckla en 
tjänsts komparativa fördelar och skapa
förutsättningar för att marknadsföra, 
sälja och producera dessa på bästa sätt. 

 

För att göra detta kan du behöva ta fram
en Produktplan, genomför en Livscykel-
analys, besluta en
Pricing Strategy, skapa
en Kravspecifikation, ta fram en Produkt-
marknadsplan, etc., etc.

Vad som behöver göras är bl.a beroende på om företaget ser Product Management som en stödjande- eller ledande funktion i företaget.

 

 

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use