Adam Laurell, Konsult inom Affärs-/ Tjänsteutveckling & Product Management 

 

 

 

 

 

 

 

Affärs-/ Tjänsteutveckling  
 
Olika tjänster, företag och branscher har olika förutsättningar men det är ungefär samma steg som man behöver gå igenom för att översätta kundinsikter till lönsamma tjänster. Från idé till lansering:

YournameCom © 2007 • Privacy Policy • Terms of Use